Verksamhet

Vi erbjuder kommuner, Migrationsverket och andra intressenter konceptlösningar avseende integrationsboenden samt inom andra insatsområden som HVB, Skyddat boende, Särskilt boende, Stödboenden och Familjehem.