Stödboende

Lägenhetsboende med utökat eget ansvar för ekonomi, hushåll, skola, arbete och fritid. Det sker schemalagda stödinsatser avseende planering av ekonomi och hushåll. Vi hjälper till med att kontakta arbetsförmedlingen, myndigheter och fungerar som ett allmänt stöd i vardagen.