Utredningshem

Barn och ungdomar av båda könen mellan 13-18 år med psykosocial problematik, dvs ungdomar med sociala problem t ex relationsproblematik i hem och skola eller i behov av att bryta invanda mönster, samt neuropsykiatrisk problematik. Placering sker enligt SoL och LVU.