Träningslägenheter

Vi erbjuder lägenhetsboende med ansvar för egen ekonomi och hushåll där stödresurser bestäms och planeras utifrån individuella behov och förutsättningar. Det kan även finnas möjlighet till överlåtelse av aktuellt lägenhetskontrakt om detta anses möjligt och lämpligt.