Öppenvård & Boende

Målgruppen är unga vuxna, 15-26 år som vistas i olämpliga miljöer, begått enstaka brott, har provat att ta droger, som har ett hotfullt eller utåtagerande beteende.