Förstärkt HVB & Insats

Förstärkt HVB riktar sig till ungdomar som behöver extra stödresurser och mer specialiserad omsorg. Detta kan vara barn och ungdomar med NPF, självskadebeteende, missbruk , kriminalitet eller psykiatriska problem.

Vi erbjuder lösningar baserat på särskilda behov av stöd- och/eller behandling med anpassat boende för detta ändamål.