Familjehem

Vi arbetar med konsulentstödd familjehemsverksamhet vilket betyder att vi rekryterar, utreder, utbildar samt stödjer och handleder olika typer av familjehem. Vi förmedlar dessa tjänster till socialtjänst och kriminalvården. Centrala ledord i denna verksamhet är hög tillgänglighet, täta hembesök och kontinuitet.