Barn & Ungdomar

Ensamkommande barn och ungdomar befinner sig i en extra utsatt situation, på flykt från sina hemländer och separerade från sina familjer och anhöriga. Därför kan deras omsorgsbehov vara svåra att tillgodose på ett vanligt PUT- eller ASYL-boende.