Pro Futurus fokuserar på individuella behov och förutsättningar med kompetent och engagerad personal under dygnets alla timmar.

Vård & Omsorg

Hem för både pojk- och flickboende i Skåne inom vård, omsorg och integration (HVB) enligt SOL, behandlingsinriktade insatser enligt LVU samt stödboende.

Öppenvård & boende

Profuturus öppenvård arbetar utifrån individuella behov och förutsättningar. Vi erbjuder öppenvårdsbehandling för åldrarna 15-26 enligt Socialtjänstlagen.

Hemlösa

Vi erbjuder boende för hemlösa och lågtröskelboende för människor med missbruk. Behandlingen ges i en trygg och säker miljö med kvalificerad personal.